Folija za MAP pakiranje Prikaži uvećano

Folija za MAP pakiranje

Novo

Postoje donje i gornje folije za pakiranje prehrambenih proizvoda u kontroliranoj atmosferi. Kod pakiranja u kontroliranoj atmosferi posudica se napuni mješavinom
plinova pri čemu se udio različitih plinova određuje ovisno o proizvodu koji se pakira. Pakiranjem u kontroliranoj atmosferi omogućuje se produženje roka trajanja proizvoda i do tri tjedna. Proizvod je dostupan u više širina i debljina.

0,00 kn

Bomark kontakt

Bomark packaging d.o.o., Mali Kiseljak bb, Sarajevo / Tel: +387 33 764 365 / Fax: +387 33 764 366 / info@bomark.ba / ID: 4236438390004 / PDV: 236438390004