• Ambalaža je tihi prodavač.

    Ambalaža je

    tihi prodavač.

    – James Pilditch

Ambalaža je zajednički naziv za raznovrsne materijale u koje se pakira roba. 

Da bi se roba mogla staviti u promet, mora biti zaštićena od nepovoljnog uticaja okoline, odnosno spremljena na način koji garantuje siguran transport i održivost proizvoda, štiti i čuva kvalitetu proizvoda, sprečava rasipanje i otuđivanje sadržaja, te omogućuje pravilnu upotrebu i prodavanje. Bez kvalitetne ambalaže u savremenom svijetu nema kvalitetnih proizvoda.

U vrlo jednostavnom obliku ambalaža datira od prapovijesti čovječanstva. Industrijska revolucija potaknula je njen značajan razvoj te je, zahvaljujući napretku u području pakiranja, došlo do modernizacije i ekspanzije ambalažnih materijala. Najznačajniji iskorak u proizvodnji i primjeni ambalažnih materijala učinjen je u 20. vijeku, posebno razvojem ambalaže od polimernih materijala.

Bomark kontakt

Bomark packaging d.o.o., Mali Kiseljak bb, Sarajevo / Tel: +387 33 764 365 / Fax: +387 33 764 366 / info@bomark.ba / ID: 4236438390004 / PDV: 236438390004